Home » Đánh soi kèo » quản lý dự án Căn hộ Gold Tower

quản lý dự án Căn hộ Gold Tower

có thay thế cho chứng chỉ QLDA không ? theo Căn hộ Gold Tower được biết nếu Căn hộ Gold Tower đã học một khóa tập huấn về quản lí dự án và tham gia một kì thi sát hạch thì sẽ được cấp chứng nhận là đã tham gia tập huấn nghiệp vụ quản lí dự án, như vậy Căn hộ Gold Tower có đủ tư cách để làm việc trong lĩnh vực này! Căn hộ Gold Tower đã tham gia khóa học của ĐHXD và nếu đủ 2 điều kiện sau thì bạn có bạn có quyền hoạt động trong lĩnh vực quản lí dự án:
– Căn hộ Gold Tower phải thi và được ĐHXD cấp chứng nhận
– Chứng nhận của ĐHXD phải phù hợp với quy định của nhà nước( tức là đơn vị đào tạo phải là đơn vị được phép của nhà nước thì khi đó chứng nhận mới có giá trị)
Căn hộ Gold Tower xin nói thêm : với QLDA và đấu thầu chúng ta chỉ cần tham gia khóa tập huấn ( như đã nói ở trên) và tham gia thi sát hạch, nếu đạt yêu cầu và được cấp chứng nhận là có thể hoạt động nghiệp vụ đó, tất nhiên trong quá trình làm việc bạn cần phải tham gia thêm các khóa học chuyên sâu để bổ sung kiến thức đầy đủ và kịp thời. Riêng với Tư vấn giám sát và thì bạn cần phải có chứng chỉ ( do sở xây dựng cấp chứ). việc cấp 2 loại chứng chỉ này là khá phức tạp, nó đòi hỏi nhiều yếu tố, ví dụ với nghiệp vụ định giá xây dựng bạn phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ( với kỹ sư xây dựng hoặc kỹ sư tương đương) hoặc 3 năm kinh nghiệm ( với kỹ sư kinh tế xây dựng) thì mới đủ điều kiện tiên quyết để xin cấp chứng chỉ,….đối với những nghiệp vụ đòi hỏi chứng chỉ thì bạn phải có chứng chỉ mới được làm chủ nhiệm đồ án, dự toán hay TVGS, khi đó bạn có quyền kí hồ sơ giấy tờ phải phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho chữ kí của mình.

Author: Tan MK
Tags