Home » Đánh soi kèo » Điểm danh những sản phẩm ba cây máy lọc không khí đang bán chạy

Điểm danh những sản phẩm ba cây máy lọc không khí đang bán chạy

Máy lọc không khí Hitachi EP-A9000

Ông Lý Binh Triết vì sao lại chọn một người không có kinh nghiệm vê’ kinh doanh như tối để đảm nhận chức giám đốc bách hoá này ? Kì thực đây là một cách bồi dưỡng và sử dụng nhân tài đặc biệt của ông ấy. Chỉ cẩn ông ấy nhìn đúng người thì lập tức sẽ dũng cảm dùng người ấy. Nếu sau khi thăng chức mà người đó vẫn còn tiềm lực thì sẽ tiếp tục thăng tiếp, để người có tài có cơ hội phát huy hết ba cây những tiềm năng lớn của anh ta”.

máy tạo ẩm beurer

>> Đánh soi kèo

 Máy thanh lọc không khí Air Fresh OBM – AF

Vị giám đốc bách hoá này mặc dầu chỉ là một người bình thường, khống có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng do anh ta có năng lực và năng lực đó mọi người đều thừa nhận, do đó anh được trọng dụng. Ồng ta tuy mới vào làm được hai năm nhưng đã được thăng lên làm xưởng trưởng của xưởng may mặc thứ nhất. Không lâu sau lại được thăng tiếp lên làm thủ trưởng, rồi giám đốc Newworld. Tại tập đoàn Samsung, những người được thăng chức nhiều lần như vậy có rất nhiều.
Đương nhiên, ông Lý Bình Triết thực chất muốn để những người có tài giữ những cương vị mới để tiếp tục bồi dưỡng, quan tâm và cổ vũ cho công việc của anh ta, đáp ứng những yêu cầu của anh ta, đưa ra nhiều điểu kiện thuận lợi để anh ta có thể phát huy hết tài năng. Quan điểm của ông Lý Bình Triết là “đã nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ”. Chỉ cần là người ông ta tín nhiệm và giao cho công việc thì tức là đã được ông rất tín nhiệm. Như vậy làm cho người đó có thêm tự tin phát huy hết tiểm năng của mình.

>> Xem thêm: Choi tieu long ngu không ngừng nghỉ

Author: Máy lọc không khí
Tags